E-shop / Zpět na web

VOLEJTE NA ZÁKAZNICKOU LINKU

608 602 611po–pá, 9–17

Vyhledat kurzDetail kurzu

Japonština - příprava na JLPT/N4

Úroveň:pokročilí (B2)Nevíte svou úroveň? Vyplňte online rozřazovací test..
Lokalita:FLORENC, Ke Štvanici 4, Praha 8
Termín:26.09. – 28.11.
Den:Čtvrtek
Čas:18:40 – 20:10 (90 minut)Počet lekcí:20
Intenzita:1 × týdněPočet účastníků:maximálně 10 osob
Lektor:Pattarawan Youyen, Ph.D. (rodilý mluvčí)Kód kurzu:13152

Cena:3 390 Kč  

Jaká je vstupní úroveň tohoto kurzu?
Kurz je určen studentům, které charakterizuje toto tvrzení:
Chci se dobře připravit mezinárodně uznávanou zkoušku JLPT úrovně N4. Znám a umím používat gramatiku, slovní zásobu a znaky úrovně N5 podrobný popis N5 (anglicky) a již mám také alespoň čáslečnou znalost znalost gramatiky, slovní zásoby a znaků úrovně N4 podrobný popis N4 (anglicky) Kurz připravuje na zkoušku JLPT/N4, která se koná 1.12.2019 v Brně.

Co se v kurzu naučím?

V prvních 6 lekcích bude probrána a procvičena veškerá gramatika, slovní zásoba a znaky, jak jsou uvedeny v požadavcích ke zkoušce úrovně N4. Zbylé 4 lekce budou věnovány přímo nácviku modelových testů. Materiály ke kurzu dostanou studenti předem v pdf k vytištění.

Náplň kurzu: 1. lekce Důležité informace o zkoušce (počet a náplň jednotlivých částí apod.) Způsob přihlašování ke zkoušce Přehled kandži pro úroveň N4

2. lekce Modifikátory sloves (-ŠI, -SÓ DESU, -TE MIRU, -NARA atd.) Vyjádřejí slovesa „chtít“ (-GA HOŠII vs. WO HOŠIGARU, -TAI vs. TAGARU) Pravděpodobnost (-KAMOŠIRENAI) Číslovky + MO

3. lekce Vazby sloves s přechodníkem (-TE OKU, TE ARU, -TE AGERU, -TE KURERU, -TE MORAU apod.) Vyjádření pravděpodobnosti (-JÓ, -SÓ DESU, -MITAI, -Ó, -Ó TO OMOU) Vazba -NAKUTE MO II

4. lekce Vazby -TO II DESU, -TE KURETE ARIGATÓ, -TE SUMIMASEN Pasivum (-RERU, -RARERU) Kauzativum (-SERU, -SASERU) Rozkazovací způsob (-NASAI)

5. lekce Časové a podmínkové koncovky, jejich vazby a použití (-BA, -REBA, -TARA, -TEMO apod.) Ukončený děj (-TE ŠIMAU) Souběžný děj (-NAGARA) Modifikátor -HAZU DESU Přechodník záporu (-NAIDE) HOŠII ve vazbě -TE HOŠII a -NAIDE HOŠII

6. lekce Tázací spojení -KA DÓ KA Použití -TO IÚ Sufixy -JASUI, -NIKUI Modifikátor -TE IRU AIDA NI („zatímco“) Vazba adjektiv se slovesem SURU Partikule NONI Sufixy -NO JÓ NA, -NO JÓ NI Vazba -KOTO NI SURU vs. -KOTO NI NARU

7. až 10. lekce Modelové testy

Cena: 3 390 Kč  

Kdo kurz vyučuje?

Pattarawan 300px.png

Pattarawan Youyen, Ph.D.

Pattarawan vystudovala učitelství japonštiny na Univerzitě zahraničních studií v Ósace a poté zde získala doktorát z japonské a thajské lingvistiky. Lektorka má dvacetiletou zkušenost s pedagogickou i metodickou činností na univerzitách v Japonsku, Thajsku a České republice.