E-shop / Zpět na web

VOLEJTE NA ZÁKAZNICKOU LINKU

608 602 611po–pá, 9–17

Vyhledat kurzDetail kurzu

Němčina obecná – mírně pokročilí II.

Úroveň:mírně pokročilí (B1-)Nevíte svou úroveň? Vyplňte online rozřazovací test..
Lokalita:ANDĚL, Na Bělidle 28, Praha 5
Termín:28.02. – 13.06.
Den:Čtvrtek
Čas:18:40 – 20:10 (90 minut)Počet lekcí:32
Intenzita:1 × týdněPočet účastníků:maximálně 9 osob
Lektor:Tomáš Lehrl (český lektor)Kód kurzu:12426

Cena:1 690 Kč 3 850 Kč (SLEVA 2160 Kč) 
7 290 Kč 7 700 Kč (SLEVA 410 Kč)

Kurz je pokračujícím kurzem výuky z předchozího semestru.

Co již umím a znám?

 • zvládáte sledovat řeč, která je zřetelně a pečlivě vyslovována
 • umíte se jednoduchým způsobem domluvit v krátkých větách. Umíte klást jednoduché otázky a také na ně odpovídat
 • dokážete v jednoduchých větách popsat věci a osoby
 • ovládáte tvoření přítomného času, minulého a budoucího času

Co se v kurzu naučíte?

 • Informace o tom, co se v kurzu naučíte, najdete v dokumentu: Sylabus_NJ_B11_II_AUS.pdf
 • vytvoříte si velmi dobré základy německé gramatiky (základní časy, modální slovesa, přídavná jména atd.)
 • gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat
 • osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí
 • probíraná témata – rodina, charakteristika osobnosti, části těla, dovolená, oblečení, hudba a pod.
 • tento kurz odpovídá úrovni A2+/B1- modelové stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Jak výuka probíhá?

 • konverzace mezi Vámi a lektorem bude probíhat v němčině; při vysvětlování gramatiky nebo kdykoli to bude potřeba, přejde lektor do českého jazyka
 • budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech)

Máte-li pochybnosti, zda volíte správnou jazykovou úroveň kurzu:

Cena: 1 690 Kč 3 850 Kč (SLEVA 2160 Kč) 
7 290 Kč 7 700 Kč (SLEVA 410 Kč)

Kdo kurz vyučuje?

Lehrl, Tomas_300x300.jpg

Tomáš Lehrl

Tomáš Lehrl je bilingvní lektor, který se výuce němčiny věnuje již přes 10 let. Studoval jak v Německu, tak v České republice. Zaměřuje se převážně na firemní klientelu a veřejné kurzy obecné němčiny. Vedle učení pracuje v mezinárodní firmě a překládá z němčiny.

Knihy ke kurzu

Aussichten A2 Kursbuch.png

Aussichten A2 Kursbuch

Povinná - Hlavní učebnice využívaná v kurzu

419 Kč


Aussichten A2 Arbeitsbuch.png

Aussichten A2 Arbeitsbuch

Doporučená – tyto knihy mohou být využity v kurzu

419 Kč